Brouwerij BBL heeft dit privacy reglement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze website aanbieden en informatie die wij over onze bezoekers verkrijgen.

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor het team van Brouwerij BBL.

Bescherming

De bescherming van uw privacy op het internet is van groot belang, ook voor Brouwerij BBL. Dit houdt onder andere in dat Brouwerij BBL gegevens van haar klanten in beginsel niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden gastouderbureau Het Kleurtje toch gegevens aan derden verstrekt.

Welke gegevens verzamelt Brouwerij BBL?

Uw gegevens

Om gebruik te maken van onze website heeft Brouwerij BBL uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bank/gironummer nodig. Zij gebruikt deze gegevens om te kunnen factureren en om, indien nodig contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt Brouwerij BBL ook over uw e-mail adres en gebruikt dit eventueel om u te bereiken door het sturen van e-mail.

Formulieren

Via de formulieren op onze site kunt u informatie verstrekken zoals uw naam, adres, voorkeuren en e-mail adres en/of vragen stellen aan ons. Alle binnenkomende informatie wordt opgeslagen in onze eigen database en is alleen toegankelijk voor het Brouwerij BBL team en de webmaster in het bijzonder, en wordt alleen door Brouwerij BBL gebruikt.

Gegevens ter beschikking stellen aan derden

Voor alle duidelijkheid, Brouwerij BBL stelt geen individuele gegevens van de bij haar ingeschrevenen aan derden ter beschikking, behoudens in de drie hieronder genoemde gevallen:

Wetgeving

Dit is het geval wanneer Brouwerij BBL op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bij voorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het aftappen van e-mail- en internetverkeer. U kunt er echter vanuit gaan dat Brouwerij BBL hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Uitvoering door overheidsinstanties en incassobureaus/deurwaarderskantoren

Voor de uitvoering van bepaalde diensten geldt dat het noodzakelijk is dat uw gegevens, aan een derde partij worden overgedragen, zoals in het geval die derde partij leverancier is van (een deel van) de door u afgenomen dienst of bij levering van een dienst door een derde partij. In die gevallen worden met de betreffende partij afspraken gemaakt over de privacybescherming van uw gegevens. Brouwerij BBL zal er dan zorg voor dragen dat deze partijen handelen in overeenstemming met de wet en de door Brouwerij BBL gehanteerde regels.

Vragen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of indien u uw gegevens wilt inzien, aanvullen of laten wijzigen, kunt u contact opnemen met Brouwerij BBL, Roerdomp 11 4872 PJ Etten-Leur.

E-mail: info@brouwerijbbl.nl